chakasimba chiri mandiri – Labbe Saffre

zvipingidzo zvingakura pakadii

ndino kurao kuzvipfuura

kure kupi kungaiswa kodzero dzangu

ndino mhanya kusvika ikoko

kana mukandi ramba

kana kuringa zvenyu kumwe

hazvinei, nekuti…….

..

[korasi]

chakasimba chiri mandiri

ndino ziva kuti ndino zvikwanisa

kunditadzira kwamunoita

mai funga kuti handichina madado

asi pane chakasimba chiri mandiri

..

pamuno rambisisa kunzwa izwi rangu

ndipo pandino nyaudzisa rumbo rwangu

hwandai seri kwemazidziro eJeriko

manyepo enyu achaondomoka pasi

mungandi nyima zvenyu nguva yangu pano

muchiparadza upfumi nehwangu

asi mwenje wangu uchapenya chaizvo

uchakupoforai maziso

nekuti……

..

[korasi]

chakasimba chiri mandiri

ndino ziva kuti ndino zvikwanisa

kunditadzira kwamunoita

mai funga kuti handichina madado

asi pane chakasimba chiri mandiri.

..

vakoma ne hanzvadzi

vakasimbira vachiti hatikodzere

isu tinoziva zvimwe

ingo varingai pameso muchiti:

ndichangozviita chete

ndichangozviita chete.

..

[korasi]

chakasimba chiri mandiri

ndino ziva kuti ndino zvikwanisa

kunditadzira kwamunoita

mai funga kuti handichina madado

asi pane chakasimba chiri mandiri

..

vakoma ne hanzvadzi

vakasimbira vachiti hatikodzere

isu tinoziva zvimwe

ingo varingai pameso muchiti:

ndichangozviita chete

ndichangozviita chete.

..

muturiki : Farai Madzimbamuto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: