Anatomical position in Shona

 

Kana maumbirwo emhunhu achi tsanangurwa nemutauro we anatomi, muviri unenge wakamira kana kuti kurara wakaringa mberi, zvanza zvaka tarisawo mberi, makumbo akabatana akatarisa mberi.

 

Mutsetse unonanganisana nepakati pemuviri kubvira mumusoro, wakanaga nepakati pemhanza, nepamutanda mhuno, zvichienda nepakati pechirebvu, nepakati pechipfuva  wakati twi neguvu kusvuka pakati pemakumbo. Mutsetse uyu uno pasanusa rudyi neruboshwe. Mumusoro mauno tangira mutsetse uyu uno tevedza mutswi wedehenya unobva kugotsi uchi svika pa chipande. Kumusana mutsetse uyu unotevedzawo nepakati pemusana kusvika pany’o. Mutsetse uyu ndiwo rupakati. Mitse yese yakaita muenzano iri parutivi rwe rupakati ndiwo ruenzano rwepamhanza

 

Mutsetse wekufungidzira wakananganisana nemutswi wepachipande uchidzika nepakati pemuviri, uriwo unopatsanura muviri kuti mberi ne shure ndiwo ruenzano rwepachipande.

 

Mutsetse wekufungidzira wakachinjikira uno kamura muviri kuti niche kusoro uku, nekumuswe uku ndiwo ruenzano wekuchinjikisa. Kana munhu aka mira anenge akato tsika ruenzano rwakachinjikisa rwokupedzisira.

 

 


 

 

Mitsetse yese yakaita muenzano iri parutivi rwe rupakati ndiwo ruenzano rwepamhanza

 muenzano unopatsanura muviri kuti mberi ne shure ndiwo ruenzano rwepachipande

 Mutsetse wekufungidzira wakachinjikira uno kamura muviri kuti niche kusoro uku, nekumuswe uku ndiwo ruenzano wekuchinjikisa


Anatomical position: The position with the body erect, with the arms at the sides and the palms forward. The anatomical position is of importance in anatomy because it is the position of reference for anatomical nomenclature. Anatomic terms such as anterior and posterior, medial and lateral, abduction and adduction, and so on apply to the body when it is in the anatomical position.

 

 

 

Kutsanangura maumbirwo emuviri, muviri wacho uno onekwa se wakamira, maoko parutivi, zvanzva zvakaringa mberi. Waka dai kumira tinoti mamiro pamuUmbirwo we muviri. Izvi zvino itirwa kuti kana toreva kuti, ‘kumberi’, ‘kuseri’, ‘neche pakati’, ‘neche kunze’, ‘yanuro’ ne ‘gumbatiro’ nemamweo mazwi akadaro tinenge tichi wirirana kuti muviri wacho unenge waka mira sei.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: