Gore gore

 

 

gore gore iwe kani

  pupuruka gore

gore gore iwe kani

  pupuruka gore

 

gore uye ndo kungo pepereka

achienda kunoenda mhepo

 

mhepo akanga abva mugungwa

kachamupupuri kanga kati

mvura yadziiswa, utsi hwayo

ungire ungire, nekufuridzira mudenga

ndiye togo togo nahwo

utsi kumanhengatenga

kwahwakanzi nechando mbunde.

 

ndipo pakatangira gore kubuda pachena

twumhute twemvura  twakaomarara

twurutombo twusina maonekero neziso

tukada kudonha twofuridzirwa madzokoi

twukakwira, twukadonha,

twokunguruka, twongorembera

twoita mupidigori

 

mhepo ndipo painowanzouya

nedivi iri sunde sunde,

youya zve inokurunga sechiwepu

ichisimudza nekukanda

dzamara yananga kuminda yevanhu

vanhu ndipo pavakaona gore

ananga kwavari

vakainhuwa mvura mugore

ndokuti kwanyanu

zhizha rauya ngati gadzire

 

makomo ndiwo ano netsa

kuakwira anonetesa

anochemedza misodzi chaiyo

inonyatisa pasi

idikita regungwa.

 

ndipo parinoda kuimbirwa gore

ritevere mhepo inoritakura

rinoda kuimbirwa risa gumire mugomo

 

gore gore iwe kani

  pepereka gore

gore gore iwe kani

  pepereka gore

 

rinooneka gore rinobva mugomo

rinenge raka umba kunge

musoro wenzou

kana dzimba dzemuturikidzanwa

kana zisoro rinengara

hasha dzirimo dzine kusvipirana

nekuhon’erana

mbama dzinorira futi

dzamara kwazoti kaunga tunge

mutserendende hore kunyungudika

horematanda chaiyo

ndiye wodzvo wodzvo

mwokoto mwokoto

ratura

 

gore gore iwe kani

  pemberera gore

gore gore iwe kani

  pemberera gore

 

 

Farai Madzimbamuto

June 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: