kutama

.

Tiri vatorwa kana tabva pano

Tasimuka tino rova guruva

Todzedzereka nemutoro pamwoyo

.

Ndiwo mabviro akaita vanhu kare

Vachi ringa nepapfudzi zvavarikusiya

Zvichava marara anoorera pamwoyo

.

Tichada kuva varidzi patino tura

Makuva achiti komerera nendangariro

Dzino pfunda ivhu dzichiti ‘pangu’ mumwoyo

.

Zvinonzi vanhu vose pasipose, nyika dzose

Vakabva pamusha umwe gore rava simuka

Mwoyo uchibva pamwe uchienda pamwe

.

Farai Madzimbamuto

June 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: