Makore

makore

maurungana urungana

mamutambarara tambarara

anouya paanouya, mauyi uyi

achienda paaonenda, maenda enda

mukati anofembereka

kuafembera kuaziva

kuafunda

kuti ‘iro mbudzi

rino fambisa fani !’

kana kuti ‘iro

mukonde wesadza,

zvari nenge wemapfunde

kana wemhunga !’

horemhunga mukaiona

moto kotoka

musati matota

makore

vamwe vanoti ‘makuti’

vamwe vachiti ‘maru’

iro pacharo, iro paro

rikange mombe dziri kufara

kana hwai chena

dziri kufura mafuro

kana hohwa hwenhedzi

hwatai nhonga

mamwe muno ashaira mazwi

kana mazita ekuatumidza

makore

kuapindira

kuapenengura

haataure nechatinonzwisisa

mutupo angashaye

kana mada kuaziva

ane kumusha

kuti zuva rarova pasi

pasi pasasikwa

muny’ata  pfungai,

tonho kuma peramweya

denga rafuma riri musvuu

rava nemakwamba

nezvibhakera zveupfu

nemakore pfundo

ano urungana

achivirinuka

mvurautsi

utsi’ny’ata

.

Farai Madzimbamuto

june 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: