NGUVA YANGU

 

 Kana nguva yangu yakwana

Ndava kurega, ndatambanuka

Mwoyo woita muzororakamwe.

 

Hama dzangu ndimi munodiwa

Pamagumo mundipfige maziso

Kana kundivhurumutsa mugope

 

Ndigosvinwa paditi kundimutsa

Tsono mutsinga  yekunditinhisa

Ndichiiswa pamvuto kundifemesa

 

Muchandiposha here ndikararama

Muchandipisika  ndatsvinisa

Kugeza kunoda mushambidzi

 

Vashoma vanoda kusiya sadza

Pane angada kudzokerera ucheche

Ndingade unhu pane vanhu

 

Mwari anotora, Mwari anopa

Tsvimbo mwoyo unonyevenuka

Muti uchavako, ukweguri  yovangano

  

Farai Madzimbamuto

Kurume 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: