Nyadire

Nyadire, rwizi rwekwedu rwakandirera.

Rwaive nemadziva akarema nemazambuko

Rwuno pinda nemumisha yakawanda

Marwuno pfuura rwakatakura madiro

Rwakazara rwainzwika nekure kushinyira

Nepamutserendende pataitambira, tsve mombe.

Zigwengwe kuribata, dzinza rese raitunhidzwa

Musorochena kudai, mucherechedzo wenguva

 

Asi tiri hova imwe, kubvira pamadiro

Anotiona zvino ano shaya mavambo edu

Misodzi yako ndakaitiva, ndika nwira

Takapa mvura vashomavo, tikapatsanisa

Vasinga gare vese. Tava pamasangano

Nzizi dzekwenyu nedzekwedu, dziri muvana vedu.

 

Farai Madzimbamuto

Nov 2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: